Available courses

Уважаеми колеги,

В този курс е поместена Виртуалната класна стая, в която ще открием Новата учебна година 2020/2021 на 03.10.2020г. от 12:00ч.

Очакваме Ви!

преп. д-р Сия Цолова

Информация за Държавни квалификационни изпити юни 2019г.

Информация за Държавни квалификационни изпити юни 2020г.
Дати на Държавни квалификационни изпити 2020г. за завършване на обучението в Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София:
а) за изпитна сесия - юни 2020г. са:
- Изпит по Теория на специалността: 05.06.2020г.
- Изпит по Практика на специалността: 06.06.2020г.
б) за изпитна сесия - септември 2020г. са:
- Изпит по Теория на специалността: 10.06.2020г.
- Изпит по Практика на специалността: 11.06.2020г.

Дата за консултация относно подготовката и провеждането на Държавните квалификационни изпити: 04.04.2020г., 18:00ч., във Виртуалната класна стая на дисциплината.

Информация за Държавни квалификационни изпити 2021г.
Дати на Държавни квалификационни изпити 2021г. за завършване на обучението в Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София:
а)  за изпитна сесия - септември 2021г. са:
- Изпит по Теория на специалността: 09.09.2021г.
- Изпит по Практика на специалността: 09-10.09.2021г.

Консултация относно подготовката и провеждането на Държавните квалификационни изпити: лично с всеки колежанин с преподавател д-р Сия Цолова на телефон 0889442391.